20.märts.2019
  Asutajad
  Bilanss
  Hinnakiri
  Põhikiri
  Küpsised
  Tagasi
Pealeht
    Pealehekülg > Info > Asutajad

 
     
 

MTÜ Heategevusgrupp asutajad

Organisatsiooni asutajaliikmeteks on kolm Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas õppinud ja üliõpilasorganisatsioonis AIESEC koos tegutsenud noormeest. Lisaks ühisele huvile e-äri vastu seob neid vastutustunne ühiskondlikes probleemides, mis on üks AIESECis kujundatud omadustest.

Viljar Puusepp
Viljar lõpetas TÜ Majandusteaduskonna 2000 aastal raha ja panganduse ning modelleerimise erialal. Tema kolm viimast uurimustööd majandusteaduskonnas on kuulunud majanduse ja sotsioloogia piirvaldkonda. Esimene neist uuris ettevõtete sotsiaalset vastutust. Teine ja kolmas uurimustöö moodustasid empiirilise pilootuuringu ühe panga klientide rahulolu kohta. Huvitava tulemusena võib nendest töödest välja tuua, et oluline on hakata tulevikus mõtlema klientide kaasamise vastu ettevõtte juhtimisse. Siit saab kohe tõmmata paralleeli Toeta.ee võimalustega, kus kliendid saavad otsustada ettevõtete sponsorrahade jaotamise üle.
Aastast 2005 õpib Viljar Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia teaduskonna magistrantuuris automaatikat ja süsteemitehnikat. Töötab hetkel internetilahendusi tootvas WM-data AS-is süsteemianalüütikuna.

Märt Murd
Märt lõpetas TÜ Majandusteaduskonna 2003 aastal majandusinfosüsteemide ja juhtimise erialal. Ülikoolis tehtud uurimistöödest esimene käsitles majanduslikku vastutust, kus peatähelepanu all oli vastutuse olemuse uurimine. Lõputöö käsitles eetikat ning infotehnoloogiaga seotud eetilisi probleeme. Praegu töötab Märt Hansapanga järelvalve osakonna andmespetsialistina.

Toomas Hinnosaar
Toomas õpib Ameerikas Chicago Northwesterni ülikooli majandusteaduse doktorantuuris.

 
  Praegu sponsoreid Toeta.ee keskkonnas pole. Et neid leida, selleks tee meile heategu aidates sponsoreid soovitada!

Samas ootame Sinu soovitusi ka abivajajate kohta ning aktiivset kaasalöömist foorumis!

Oma tuttavale võid Sa teha heatahtliku üllatuse saates e-kaardi!
 
 
Vahimehe kohustus Ja mulle tuli Jehoova sõna; Ta ütles: "Inimesepoeg, räägi oma rahva lastega ja ütle neile: kui ma toon mõõga maa kallale, aga maa rahvas on võtnud enese keskelt ühe mehe ning on pannud selle enesele vahimeheks ja kui see näeb mõõga tulevat maa kallale ja puhub sarve ning hoiatab rahvast siis, kui keegi kuuleb sarvehäält, aga ei lase ennast hoiatada, tuleb mõõk ja võtab tema ära; tema veri tuleb ta enese pea peale: ta kuulis sarvehäält, aga ei lasknud ennast hoiatada; tema veri tuleb ta enese peale. Aga oleks ta lasknud ennast hoiatada, siis ta oleks päästnud oma hinge! Aga kui vahimees näeb mõõga tulevat, aga ei puhu sarve ega hoiata rahvast ja mõõk tuleb ning võtab ära nende hulgast ühe hinge, siis võetakse see küll ta oma süü pärast, kuid tema verd ma nõuan vahimehe käest! Ja sina, inimesepoeg, sind olen ma pannud Iisraeli soole vahimeheks! Kui sa kuuled sõna minu suust, siis sa pead neid hoiatama minu poolt! Kui ma ütlen õelale: õel, sa pead surema! sina aga ei räägi, et manitseda õelat pöörduma oma teelt, siis see õel küll sureb oma süü pärast, aga tema verd ma küsin sinu käest! Aga kui sa manitsed õelat tema tee pärast, et ta sellelt pöörduks, tema aga ei pöördu oma teelt, siis ta sureb oma süü pärast ja sina oled päästnud oma hinge! Hesekiel 33:1-9

Piibel.net
© 2000-2006 MTÜ Heategevusgrupp
Sinu abiga tulevikku!